AUTOMATYKA

WYBRANE REALIZACJE

Wstęp

Poniżej prezentujemy przykładowe projekty i realiację wykonanych przez naszą firmę systemów automatyki.

Pulpack Sp. z o.o. Sp. k.

SCADA, HMI, ERP
sDview PP
Dodatkowe informacje:
 • PLC: Siemens S7-1200, Omron, Siemens S7-300, Siemens S7-200
 • SCADA: ASIX
 • HMI: Weintek, Simens

Głównym celem wdrożenia w zakładzie Pulpack systemu wizualizacji sDview oraz modernizacji systemów automatyki było usprawnienie produkcji. System nadzoruje pracę fabryki od od przygotowania pulpy papierniczej, poprzez formowanie i suszenie po rejestrację ilości wytłoczonych produktów. CDN...

EMO-FARM Sp. z o.o.

Modernizacja "kartoniarki"
skaner
Dodatkowe informacje:
 • HMI: Weintek
 • PLC: S7-1200
 • Skanery: DATALOGIC

Firma EMO-FARM Sp. z o.o. zgłosiła się do nas z prośbą o przystosowanie maszyny pakującej ("kartoniarki") do potrzeb nadzoru poprawności doboru ulotek i kartoników do pakowanego produktu. Naszym zadaniem było stworzenie koncepcji następnie projektu oraz wykonanie i wdrożenie dedykowanego rozwiązania. Logika systemu została zapisana w sterowniku PLC Siemens S7-1200. Elementem wykonawczym systemu są natomiast skanery DATALOGIC, które w sposób ciągły monitorują kody PHARMACODE ulotek i kartoników podczas pacy maszyny. Nastawy oraz informację o pracy maszyny wyświetlane są na panelu Weintek.

Pulpack Sp. z o.o. Sp. k.

Robotyzacja linii produkcyjnej"
skaner
Dodatkowe informacje:
 • HMI: Siemens
 • PLC: S7-1200
 • Robot: EPSON (RC-700)

Firma Pulpack zaprosiła nas do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską polegającym na ... (cdn)

LG Electronics Mława Sp. z o.o.

SDVIEW
okno Main LGE
Dodatkowe informacje:
 • System: SDVIEW
 • PLC: Siemens S7-1200
 • Oprogramowanie: Platforma Systemowa 2014R2

Głównym celem wdrożenia systemu automatyki w zakładzie LGE było umożliwienie zdalnego nadzorowania układu chłodzenia maszyn lini produkcyjnych. Jako rozwiązanie zastosowano rozbudowany o system wizualizacji sDview. System w sposób ciągły analizuje stan pracy układu i w przypadku wystąpienia awarii technologicznej bądz przekroczenia dozwolonych prametrów pracy powiadamia użytkownika poprzez wiadomości SMS i e-mail. System kontroluje również pracę urządzeń wykonawczych, takich jak pompy i zasuwy, zapewniając możliwość zdalnego i automatycznego sterowania.

sDview został wyposażony w rozbudowany moduł wizualizacji SCADA (Platforma Systemowa 2014R2), który umożliwia podgląd instalacji przez przeglądarkę WWW. Zastosowanie Platformy Systemowej 2014R2 zapewnia całodobą rejestrację prametrów pracy, generowanie raportów oraz konfigurację parametów sDview.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A.

Tymczasowy/Zastępczy system zdalnego sterowania.
Dodatkowe informacje:
 • PLC: Schneider M340
 • Oprogramowanie: OPC
 • Czas realizacji: 72 godziny!

Głównym celem wdrożenia zastępczego systemu sterowania, było umożliwienie zdalnego monotringu komór ściekowych wbudowanych na kolektorze Burakowskim Bis wzdłuż ulicy Marymonckiej w Warszawie. Naszym zadaniem było zarogramowanie 5 sterowników PLC Schneider M340 służący do komunikacji z napędami typu AUMATIC oraz do odczytu sygnałów I/O z 5 komór ściekowych. W zakresiu zlecenia było również utworzenie redundancji masterów sieci komunikacyjnej.

Ze względu na krótki czas realizacji, do sterowania napędami z poziomu przepompowni zastosowano tablice I/O dla uprzednio skonfigurowanego systemu OPC.

ABB. Sp. z o.o.

Modernizacja szaf sterowniczych.
Dodatkowe informacje:

Modernizacja szaf sterowniczych służący do sterowania i monitoringu pracy Transformatorów.


W krótce więcej informacji.