Tips'n'Tricks

#1. Okno typu "popup" - koordynaty

Automatyczne przypisanie koordynatorów położenia okna typu "popup" w miejscu jego wywołania.

  • Dotyczy: HMI
  • Oprogramowanie: TIA Portal WinCC Advanced
  • Wersja: V13 SP1 Update 3

W WinCC Advanced okno typu popup wywoływane jest najczęściej przez funkcję "ShowPopupScreen" którą można wybrać w zakładce "Event" (rysunek poniżej).

To rozwiązanie jest wygodne i proste, gdy okno "Popup", które chcemy wywołać ma się znaleźć w zadeklarowanym przez nas miejscu ("X coordinate", "Y coordinate"). W sytuacji w której to samo okno wywoływane jest dla kilku obiektów lub obiekt, który wywołuje "popup" zmienia swoje położenie na ekranie warto jest zastosować inną metodę.

Parametry "X coordinate" oraz "Y coordinate" funkcji "ShowPopupScreen" można powiązać ze zmiennymi (Tags) i odpowiednio nadawać im wartość za pomocą VBScript lub odczytywać położenie (x,y) obiektu, który wywołuje dane okno. W przykładzie opiszę drugą metodę.

Na początek należy utworzyć funkcję za pomocą VBScript. Nazwa funkcji może być dowolna:

Sub VBOpenPopup()
								
Dim x, y

x = CInt(HmiRuntime.ActiveScreen.ActiveScreenItem.Left)
y = CInt(HmiRuntime.ActiveScreen.ActiveScreenItem.Top)

ShowPopupScreen "Pop-up screen_1", x, y, hmiOn, hmiAnimationOff, hmiMedium

End Sub
								

Deklaracja zmiennych nie jest konieczna. Całość skryptu można napisać w jednej linijce, ale w tej postaci kod jest bardziej przejrzysty. Jak widać w kodzie zastosowano taką samą funkcję jak na rysunku powyżej, ale zastosowanie VBScript daje nam możliwość wstawienia w miejsce współrzędnych własnego kodu. W tym szczegółowym przypadku to:

HmiRuntime.ActiveScreen.ActiveScreenItem.Left
- położenie aktywnego obiektu ekranu HMI od lewej krawędzi


HmiRuntime.ActiveScreen.ActiveScreenItem.Top 
- położenie aktywnego obiektu ekranu HMI od górnej krawędzi

Następnie w zakładce "Events" - Click wybieramy "VB functions/(nazwa funkcji - w podanym przykładzie VBOpenPopup)" zamiast funkcji "ShowPopupScreen".


#2. TIA PORTAL - kody błędu/error codes

Opis wybranych kodów błędu wystepujących w TIA PORTAL.

  • Dotyczy:
  • Oprogramowanie: TIA Portal
  • Wersja: V13 SP1 Update 5
Nr Opis Rozwiązanie
0080:000017 "The project is in use" - błąd występuje przy otwieraniu projektu. Przyczyną błedy może być równoległa edycja projektu przez innego użytkownika lub nieprawidłowe zamknięcie projektu, na przykład przez zaiweszenie się komputera. Utwórz kopie projektu w nowym katalogu.